成都家教第一站——成都携手家教网由川大、电子科大、西交、西财等院校学生携手组建“1对1”个性化辅导,快速提高学生成绩。携手成都家教,为您的成功保驾护航

  无需注册,家长可免费请家教13666271216     13551045164      教员交流QQ群:192980805,申请加入本群时请注明教员编号!

 
 
资讯搜索
标题查询 内容查询
最新资讯 NEW10
初中生要警惕网瘾
您如何看待读书无用论
人大代表谈高考移民
学习贵在坚持
浅谈莫言
2013高考生每日复习计
学好语文的三十条“锦囊妙
高中数学基本方法讲解
高中学习经验交流
国庆作文范例
热门资讯 TOP10
成都家教第一站-成都携手
怎样联系家教老师?
初中生如何做好阅读题及技
高中数学,二次函数与命题
2013年成都市中考英语
为什么请家教选择成都携手
成都携手家教网金牌教员介
怎样挑选合适的老师?
2011年高考语文试卷分
请家教的四点好处!

小学二年级语文上册生字表
发布时间: 2012-9-28 20:42:29 被阅览数: 113 次 来源: 成都携手家教网

 

 
 小学二年级语文上册生字表一(带拼音 人教版)

 
       
生字表一
识字() (céng) (jìn) (rǎn) (dié) (cuì) (shuǎng) (zhuàng) () (dēng) (huá)
() () (lóng) (làng) (liáng) (rán) (qín) (láo)
() (yóu) () (xiān) (pán) (fēng) () () () (dāng) () (zhù) (xíng) (zhuàng)
() () (jiàng) () (fēn) (cāng) () () (zhà) (bèng) (chá) (shí)
(liú) () (cán) (jūn) (chéng) () (jìng) (xié) (fēng) ()
语文园地一 (jiāo) (zhī) (lóng) (qiú) (fán) ()
 
识字() (dàn) (gāng) (qín) () () (wèi) () (yǎng) (háng) ()
(zhū) (diǎn) (yuàn) (chú) () (juàn) (qiān) (kùn)
(wěi) () (shì) (níng) (lèng) (qiē) () (zhǎng)
(zhōng) (líng) (nào) () (qiàn) (chí) (tàn) (jué) (huǐ)
() (suàn) (mào) (lǎn) (guǎn) (jǐn) (pēng) () (róng) () (fèn) (càn) (làn)
语文园地二 (bǎi) () (fǎng) (zhī) (yōu) (shèng) (wān) ()
 
识字(shén) (zhōu) (chuān) (yǒng) (dǎo) () (xiá) () () (mín) ()
(qìng) (xiàn) (zhì) (jié) (zòu) () 亿()
10 (yāng) () (zhuāng) (yán) (kuò) (bēi) (zhōu) () (pīn) (àn) (tán) () (shà)
11 (xùn) (chuán) (yuē) () (huī) (luó) () () (yōng) (bào) (lèi) () () (yáng)
12 (shěng) (diàn) (chú) (zhǐ) (jiē) (jiǎng) () (tǎn) (yín) (zhàng)
语文园地三 退(tuì) (wēi) (xiǎn) (mǎi) (mài) (fǎn) () (jiǎn) (dān)
 
识字(cùn) () (zhāng) (bào) (zhàng) (tài) () (gōng) ()
13 沿(yán) () (xìn)
14 () () (téng) () (dīng) (lín)
15 (zǎo) (qiǎn) () (rěn) (bei) (suī) (chéng) ()
16 (chōu) () () () () (hàn) (shǐ) (shì) (zhēng) (zōng) (shāng) ()
17 (suān) () (táo) () () (chuàn) () (dài) (yìng)
语文园地四 (chá) (pào) (bǎo) (páo) (biān) (pào)
 
识字5 () (móu) (chái) (yàn) () (zhé) (cuō) (shéng) (jīn) ()
18 () (wèi) (bǎn) (dèng) (cāo) (dàn) (bàng) () (qiáo) (liú)
19 (shù) (qiān) () () (zhuō) () (zhù) (xuē) (zhòu)
20 (huài) (zhā) (zhuā) (méi) (xìng) () (chǎo) (shòu)
21 (zhī) (lún) () () (rèn) (guàn) (shì) () (zhèng)
语文园地五 (tiě) (dìng) (qún) () (ǎo) (téng) (tòng) (fēng)
 
识字6 (hèn) () (tàn) (pín) () () (suǒ) (fèng) (yǒng)
22 () () (dāi) (shǐ) (cāi) (shuān) (dòu)
23 (liáng) (suō) (yáo) (xún) (shí) () (jiàn) (kāng) (cāo)
24 () (zuó) (shā) (xiàn) () (fěn) (liào) (tào) (fèn) (mèi) (guì) () (fèi)
25 () () (zèng) (wāng) (zhōu) () () (tán)
语文园地六 () (gòng) (kěn) (shàn) (què) (chóu)
 
识字7 () (láo) (kǒng) (què) (jǐn) (yīng) (cóng) () (líng) ()
26 () (zhā) (péng) (yuè) (léng) (cháo) (zhǎn) (pái)
27 () (juǎn) (xīn) (shǎng) (guī) (jìng) (yìng) (huàn) (yǎn) (jiāo) (rēng) (kuà)
28 (shèn) (zhì) (zhēng) () () () (dāo)
29 (méng) (nán) (wèi) (nóng) (téng) (liè) ()
语文园地七 
 
识字8 (shè) (wèi) (tián) (cháng) (é) () (zhòu) (zǎi) (jiàn)
30 () (báo) (bào) (zào) (guàn) (gài) () (yān) (huǐ) (zāi)
31 (guā) () (quān) (wén) (pèng) (fǎn)
32 (shū) () () (bǎng) (tōng) (bēi) () (hāi) (sòu) (gōu) (jiàn) (pēn) (shè) ()
33 () (zhēn) (sūn) () (jué) (ròu) (shǐ) () (quē) () ()
34 (nóng) () (yuán) (lóng) (jiè) (shào) (péi) () (chǎn) (péng) (kòng) (zhì) () (zhuó)
语文园地八 
 
 

 
 
 

 


上两条同类资讯:
 • 动能定理和机械能守恒定律练习题
 • 小学生英语学习应注意什么

 •  
   

   
    Copyright ©2011-2012 成都家教--成都携手家教网 版权所有      
    家教热线:13551045164 咨询QQ:  公司地址:成都市  邮箱:814018194@qq.com
  成都家教网-互联网经营许可:蜀ICP备12017507号-1
  地址:成都市一环路东一段电子科技大学

  关键词:成都家教  分享到: